8 می 2022

تجلیل از کارمندان بازنشسته خانواده بزرگ شرکت مهندسین تهران بوستن

تجلیل از کارمندان بازنشسته با بیش از 20 سال خدمت صادقانه و صمیمانه در خانواده بزرگ شرکت مهندسین تهران بوستن با حضور مدیرعامل
29 نوامبر 2021

پنجاه و نهمین سالگرد تاسیس شرکت مهندسین تهران بوستن

به نام خالق هستی بخش هفتم آذرماه سالروز تأسیس شرکت مهندسین تهران بوستن را خدمت این خانواده بزرگ تبریک و تهنیت عرض می نمایم.
فارسی