26 جولای 2021

۵۸ درصد ظرفیت سدهای خوزستان خالی است

به گزارش شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان،فراز رابعی  اظهار داشت: بر اساس گزارش مرکز ملی خشکسالی و اقلیم شناسی هواشناسی، همه کشور با خشکسالی […]
فارسی