همکاران و کارفرمایان

کـارفرمایان عمـده ی شـرکت

شـرکت مهـندسیـن تـهران بـوستـن بـا نیم قرن ارائـه ی خـدمات مهندسی، افـتخـار هـمکـاری بـا کارفـرمایان بسیـاری را داشتـه است کـه فهـرست آنهـا ارائـه میشود

 • شرکت ملی پتروشیمی ایران
 • شرکت سهامی پتروشیمی مارون
 • شرکت صنایع فولاد اهواز
 • گروه ملی صنعتی فولاد ایران
 • استانداری تهران
 • شهرداری تهران
 • سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
 • شرکت سرمه یه گذاری و توسعه ی کیش
 • شرکت آب کیش
 • شرکت عمران و خدمات شهری کیش
 • شرکت فالق صنعت
 • موسسه عمران رفسنجان
 • شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان
 • شرکت آب و فاضلاب چهارمحال و بختیاری
 • شرکت شهرک های صتعتی قزوین
 • شرکت سهامی شهر صنعتی البرز
 • وزارت نیرو
 • وزارت مسکن و شهرسازی
 • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور
 • سازمان مدیریت و برنامه‏ ریزی کشور
 • سازمان بهداشت جهانی ژنو، سوئیس
 • سازمان آب و برق خوزستان
 • سازمان منطقه ی ویژه ی اقتصادی پتروشیمی
 • سازمان منطقه ی آزاد اروند
 • سازمان هواپیمایی کشوری
 • شرکت آب و فاضلاب تهران
 • شرکت آب منطقه ای تهران
 • شرکت آب و فاضلاب خوزستان
 • شرکت آب و فاضلاب اهواز
 • شرکت آب منطقه ای فارس
 • شرکت آب و فاضلاب شیراز
 • گروه تخصصی نیروگستر
 • شرکت آب منطقه ای مازندران
 • شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی
 • شرکت آب و فاضلاب کرمان
 • شرکت آب منطقه ای خراسان
 • شرکت آب منطقه ای اصفهان
فارسی