3 مارس 2019

بررسی پارامترهای موثر بر راندمان عملیات تونل سازی مکانیزه

3 مارس 2019

مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری

3 مارس 2019

کتاب چالش های تونل های بلند انتقال آب

3 مارس 2019

کتاب پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی

3 مارس 2019

کتاب راهنمای طراحی دیوارهای حائل

3 مارس 2019

کتاب اجرای بتن در مناطق گرمسیر

3 مارس 2019

کتاب هیدرولیک فاضلابرو و مجاری

3 مارس 2019

کتاب محاسبات فنی لوله و آبرو

3 مارس 2019

کتاب شبکه فاضلاب

3 مارس 2019

کتاب ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی

3 مارس 2019

کتاب راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر

فارسی