تاریخچه مختصر

شـرکت مهنـدسین تهران بوستن در سال 1341 با مشارکت و همکاری شرکت متکفواِدی که در شمار بزرگترین شرکتهای مهندسی مشاور دنیا است، به منظور تأمین اهداف زیر در تهران تأسیس شد:

  • پی ریزی یک شرکت مهندسی مشاور معتبر در ایران
  • آموزش و بسط دانش فنی مهندسان ایرانی برای به کارگیری استانداردهای مهندسی جهانی در شرایط محلی

پس از تأمین اهداف فوق الذکر، در سال 1349 این مشارکت و همکاری با توافق طرفین خاتمه یافت و از آن تاریخ تاکنون، این شرکت به صورت صددرصد ایرانی مشغول به کار است. در طول نیم قرن که از تأسیس این شرکت میگذرد، طرحهای مختلفی را در سطح کشور مطالعه، طراحی، نظارت، اجرا و راه اندازی کرده است.
قابل ذكر است كه اين مهندسين مشاور قبل از ابلاغ لزوم تجديد رتبه‌بندي‌ها از سوي سازمان برنامه‌ و بودجه و آب و فاضلاب كشور براي رشته‌هاي زير تعيين صلاحيت شده است.

  • تأسیسات آب و فاضلاب (پایه 1)
  • شبکه های آبیاری و زهکشی (پایه 3)
  • خدمات مدیریت طرح در تخصص تاسیسات آب و فاضلاب
  • بهره‌برداري رسته‌ توليد، انتقال و توزيع (رتبه 3)
  • بهره‌برداري رسته‌ تصفيه‌خانه (رتبه 3)

همکاری با شرکـتهای مهنـدس مشـاور بین المللی

بـه منظور آموزش و بـسط حرفهی مهندسی مشاور، طبق استانـداردهای جهانی و پیادهسازی آن در شرایط بومی، این شرکت با مهندسان مشاور معتبر جهان در طرحهای مختلف همکاری کرده است. طی 56 سال فعالیت شرکت، طرحهای عمدهای که با همکاری مشترک با شرکتهای مهندس مشاور بینالمللی به انجام رسیده است، به شرح زیر است:
ردیف شرکت همکار سال
1 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1344
2 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1346
3 Howard Humphry (England) 1351
4 John Taylor Sir Alexander Gibbs Dr. Kouros (England) 1352
5 Metcalf and Eddy (U.S.A.) 1346
6 Howard Humphry (England) 1356
7 Binnie Partners (England) 1379
فارسی